Súkromná bezpečnostná služba ISTOTA
Naša cena

Výška úhrady za jednu hodinu poskytovanej služby na jedného člena ochrany sa pohybuje v rozmedzí 4 €7 € bez DPH. Pre nočné podniky a organizácie v bankovníctve je horná hranica 10 € bez DPH.

Na stanovenie výslednej ceny má vplyv i určenie počtu pracovníkov na jednej smene.

 

Prevoz finančných hotovostí resp. doprovod pri prevoze je osobitnou cenovou reláciou a je posudzovaný špecificky.

 

Po stránke organizačno - personálnej je SBS riadená skúsenými pracovníkmi, ktorí v tejto oblasti pracujú už cez desať rokov.

 

Zostáva už iba na Vašom rozhodnutí, či nami poskytované služby sa stanú predmetom Vášho záujmu, ktorý môžete adresovať na našu adresu, prípadne sa informovať i v nepracovnom čase použitím sekcie Kontakt.